Regulament promoții și concursuri – Crystal Nails

0370509923

vanzari@crystalnails.ro

Transport GRATUIT la comenzi peste 250 lei

Regulament promoții și concursuri

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania reducerilor și ofertelor lunare sau periodice (numită în fiecare lună în mod diferit, în funcție de tematica aleasă sau de evenimentul stabilit) este organizată de S.C. Crystal Top Cosmetics  S.R.L., cu sediul în Oradea, Bihor, str. Vasile Conta nr. 31, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/752/2018, CUI R039126994, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001. În continuare, S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”).

Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumire diferită în fiecare lună sau perioadă de desfășurare, în funcție de tematica aleasă.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în fiecare lună, din 1 până în ultima zi a lunii sau cu ocazia unui eveniment, pe www.crystalnails.ro și în Magazinul Ab Nail Store & Adacemy str. Anton pann 24, Cluj-Napoca sau la distribuitorii oficiali, pentru produsele selectate pentru unghii tehnice, denumite în continuare „Produse”.

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele Crystal Nails din magazinul online www.crystalnails.ro și în Magazinul Ab Nail Store & Adacemy str. Anton pann 24, Cluj-Napoca sau la distribuitorii oficiali, semnalizate ca fiind parte din Campanie, în limita stocului disponibil.

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate lunar la Articolul 3.1. şi care comandă de pe www.crystalnails.ro sau din Magazinul Ab Nail Store & Adacemy str. Anton pann 24, Cluj-Napoca sau la distribuitorii oficiali.

 

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – reducere procentuale diferite în fiecare lună sau cu perioadă delimitată pentru produsele semnalizate în magazinul online www.crystalnails.ro și în Magazinul Ab Nail Store & Adacemy str. Anton pann 24, Cluj-Napoca, în limita stocului disponibil, din 1 a lunii curente până în ulitima zi sau cu ocazia unui eveniment, pe o perioadă determinată menționată. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în luna Campaniei din magazinul online www.crystalnails.ro și în Magazinul Ab Nail Store & Adacemy str. Anton pann 24, Cluj-Napoca sau la distribuitorii oficiali

 

Art. 5.2. Mecanismul campaniei

Produsele achiziţionate în ziua Campaniei vor fi semnalizate în magazinul online www.crystalnails.ro și în Magazinul Ab Nail Store & Adacemy str. Anton pann 24, Cluj-Napoca sau la distribuitorii oficiali. Acest preţ va fi valabil doar în luna sau perioada delimitată a Campaniei.

Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor, plata cu Galbeni, plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în luna respectivă.

Produsele din campania de reduceri vor fi disponibile în magazinul online www.crystalnails.ro și în Magazinul Ab Nail Store & Adacemy str. Anton pann 24, Cluj-Napoca, sau la distribuitorii oficiali, în limita stocului, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei.

Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face în ordinea plasării comenzii.

Pentru livrarea produselor a căror valoare este mai mică de 250 de lei, la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeaşi factură (15 lei în timpul săptămânii sau 22 lei cu livrare sâmbăta).

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

 

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la contact.crystalnails@gmail.com în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale disponibil gratuit pe site-ul www.crystalnails.ro sau în Magazinul Ab Nail Store & Adacemy str. Anton pann 24, Cluj-Napoca pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului.

×