Regulamente – Crystal Nails

0370509923

vanzari@crystalnails.ro

Transport GRATUIT la comenzi peste 250 lei

Regulamente

Regulamentul pentru reducerile Crystal Nails România

S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L.

(discount-uri, oferte speciale, pachete, cupoane)

Regulamentul pentru reducerile periodice

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania reducerilor periodice și ocazionale (numită în fiecare lună în mod diferit, în funcție de tematica aleasă) este organizată de S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L., Vasile Conta nr. 31, CUI: 39126994, J05/752/02.04.2018. În continuare, S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. va fi denumită “Organizator”.
Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumire diferită în fiecare lună sau cu ocazia unui eveniment, în funcție de tematica aleasă.
Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României cu ocazia unui eveniment, pe www.crystalnails.ro și de la distribuitorii autorizați, pentru produsele selectate pentru unghii tehnice, denumite în continuare „Produse”.

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele din magazinul online www.crystalnails.ro semnalizate ca fiind parte din Campanie, în limita stocului disponibil.

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate lunar la Articolul 3.1. şi care comandă de pe www.crystalnails.ro și de la distribuitorii autorizați.

 

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – reducerI procentuale diferite cu ocazia unui eveniment pentru produsele semnalizate în magazinul online www.crystalnails.ro, în limita stocului disponibil, cu ocazia evenimentului respectiv. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în luna Campaniei din magazinul online www.crystalnails.ro și de la distribuitorii autorizați.
Art. 5.2. Mecanismul campaniei
Produsele achiziţionate în ziua Campaniei vor fi semnalizate în magazinul online www.crystalnails.ro și de la distribuitorii autorizați. Acest preţ va fi valabil doar în luna Campaniei sau cu ocazia evenimentului stabilit.
Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor, plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în luna respectivă.
Produsele din campania lunară sau ocazională vor fi disponibile în magazinul online www.crystalnails.ro și la distribuitorii autorizați, în limita stocului, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei.
Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor a căror valoare este mai mică de 250 de lei, la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport (15 lei în timpul săptămânii sau 22 lei cu livrare sâmbăta).

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.Art. 6.2. Campaniile se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

 

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L., din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.
Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la vanzari@crystalnails.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.).
Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale disponibil gratuit pe site- ul www.crystalnails.ro Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului.

 

Regulamentul pentru cadou Mărțișor Crystal Nails România

S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L.

25.02.2019 – 03.03.2019

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

 

Art. 1.1. Campania Mărțișorul Crystal este organizată de S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L., Vasile Conta nr. 31, CUI: 39126994, J05/752/02.04.2018. În continuare, S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei Mărțișorul Crystal Nails, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

 

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

 

Art. 2.1. Campania promoţională se intitulează Mărțișorul Crystal Nails.

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 25.02.2019 – 03.03.2019, pe www.crystalnails.ro și pentru produsele pentru unghii tehnice, denumite în continuare „Produse”.

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

 

Art. 3.1. Obiectul Campaniei Mărțișorul Crystal Nails îl reprezintă produsele din magazinul online www.crystalnails.ro, în limita stocului disponibil.

 

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

 

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei Mărțișorul Crystal Nails şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate lunar la Articolul 3.1. şi care comandă de pe www.crystalnails.ro.

 

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

 

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – stimularea vânzărilor. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în perioada Campaniei din magazinul online www.crystalnails.ro.

Art. 5.2. Mecanismul campaniei

La cumpărăturile ce depășesc 300 lei, prețuri finale fiind cele afișate pe www.crystalnails.ro, Cumpărătorul primește cadou un Test Kit Crystal Nails. Prețul de vânzare, întreg al acestui Kit este 100 lei. Produsul conține Gelly Cover Pink Builder Gel (3ml), 3STEP CrystaLac cu nuanță diferită (2,5ml), CrystaLac Buffer.

Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor, plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în luna respectivă.

Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor a căror valoare este mai mică de 250 de lei, la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport (15 lei în timpul săptămânii sau 22 lei cu livrare sâmbăta).

 

Articolul 6. Taxe şi impozite

 

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.Art. 6.2. Campaniile se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

 

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

 

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L., din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

 

Articolul 8. Litigii

 

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la vanzari@crystalnails.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

 

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

 

Art. 9.1. Organizatorul S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul S.C. Crystal Top Cosmetics S.R.L. va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

 

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale disponibil gratuit pe site- ul www.crystalnails.ro Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului.

 

Întocmit în data de 21.02.2019

×